Joogaopettajaksi kouluttautuminen

Kuten jooga itsessäänkin, myös joogaopettajaksi kouluttautumisen tie on yksilön omista lähtökohdista riippuvaista. Yhtä oikeaa polkua ei siis ole, vaan tulevan joogaopettajan on valittava kouluttava taho, koulutuspaikka ja lisäksi joogasuuntaus, johon mahdollisesti erikoistuu. Kansainvälisellä tasolla suurin toimija on Yoga Alliance, jonka sertifioimia joogakouluja ja kouluttajia löytyy myös Suomesta useita. Kyseisen koulutuksen käyneet voivat liittyä Yoga Alliancen rekisteriin. Sen lisäksi on Suomen Joogaliitto, jonka järjestämä joogan opettajakoulutus kestää noin kuusi vuotta.

Tässä artikkelissa esittelemme kyseiset kaksi koulutusmuotoa. Suomen Joogaliitto on ollut vuodesta 1981 lähtien Euroopan Joogaunionin jäsen ja ollut myös mukana kehittämässä EUY:n koulutusohjelmaa. Suomen Joogaliiton koulutuksen lähiopetusjaksot järjestetään Suomen Joogaopistossa Saarijärvellä, ja koulutuskurssimaksuun sisältyvät opetus, majoitus ja ruuat. Yoga Alliancen sertifioimia RYS-koulutuksia on useita, ja jokainen niistä tarjoaa erilaisen sisällön. Perustaso on RYS200, ja sen lisäksi on RYS300, RYS500, lasten joogaopettajakoulutus RCYS sekä raskaana oleville naisille suunnatun joogan opettajakoulutus RPYS.

Suomen Joogaliitto

Suomen Joogaliitto ry on kouluttanut joogaohjaajia 1970-luvulta lähtien. Koulutuksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa kehittämään valmiudet, joiden avulla hän pystyy välittämään omille oppilailleen nykypäivään sovellettuja joogataitoja ja henkiseen kasvuun tähtääviä metodeja. Koulutus on avoin kaikille joogasta kiinnostuneille, jotka haluavat toimia joogaopettajina. Pääsyvaatimuksena on vähintään kahden vuoden joogatausta koulutetun opettajan ohjauksessa sekä Suomen Joogaliiton jäsenyys. Opiskelijalla on myös oltava motivaatiota sitoutua pitkäjänteiseen työhön ja itsensä kehittämiseen. Opinnot koostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista, joista muodostuu yhteensä kahdeksan osiota.

Yhteensä 42 opintopisteen laajuiset opinnot sisältävät joogan keinojen tutkimista fyysisen, psyykkisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäjänä sekä harjoitusten käytännön suunnittelua ja soveltamista erilaisille kohderyhmille. Lisäksi mukana on joogafilosofiaan ja aikuiskoulutuksen perusteita. Lähiopetusjaksojen sisältö koostuu perustasolla teemoista, kuten oman harjoituksen merkitys, asana ja hengitys, ohjaajana toimimisen perustiedot ja -taidot sekä perusteiden syventäminen ja ohjaustaidon kehittäminen. Syventävissä opinnoissa teemat ovat Asana ja Pranayama; Pranayama, Pratyahara, Yama ja Niyama; Dharana, Dhyana; Dhyana, kahdeksanosainen tie.

Yoga Alliance

Yoga Alliance on joogan kansainvälinen kattojärjestö, jonka sertifioimia koulutuksia järjestetään ympäri maailmaa. Myös Suomessa on lukuisia joogakouluja, jotka järjestävät joogaopettajakoulutuksia. Joogakoulut voivat muokata koulutuksesta omaan joogatyyliin sopivan, mutta koulutukset sisältävät aina Yoga Alliancen määrittelemät reunaehdot. Perustaso koulutuksissa on RYT200, jonka suorittamiseen vaaditaan kahden vuoden sisään 200 tuntia kursseja, joiden suhteen opiskelijalla on suuri valinnanvapaus. Opiskelija voi nimittäin varsin vapaasti valita kurssiblokkeja paikkakunnasta ja järjestyksestä välittämättä. Edellytyksenä on ainoastaan yksi anatomiaan ja yksi filosofiaan liittyvä kurssi.

Mitä korkeammille RYT-tasoille tai erikoistumiskoulutuksiin joogaopettajaoppilas osallistuu, sitä laajemman tietojen ja taitojen määrän hän saa käyttöönsä. RYT300- ja RYT500-tasot vaativat nimiensä mukaiset tuntimäärät opiskelua, mutta edelleen koulutuksia järjestävillä joogakouluilla on vapaus valita haluamansa suuntaus. Lisäksi erikseen on lastenjoogaan ja raskausjoogaan erikoistavia koulutuksia, joissa opiskelijat saavat valmiudet kyseisten ryhmien ohjaamiseen. Koulutuksen jälkeen opiskelija voi liittyä Yoga Alliancen joogaopettajarekisteriin, joka on useimmiten edellytys sille, että opiskelija voidaan palkata työhön pätevänä joogaopettajana.

Yoga Alliancen sertifioimia joogakouluja Suomessa

RYS200-tason joogaopettajakoulutusta antavia tahoja on Suomessa 13. Suurin osa kouluista on Helsingissä, mutta vaihtoehtoja löytyy myös Espoosta, Loviisasta, Jyväskylästä, Lahdesta ja Turusta. RYS300-tason joogaopettajaksi voi kouluttautua viidessä paikassa, joita ovat It’s Yoga Helsinki, Seasonal Yoga Wellness & Balance Espoossa, Yin Yoga Jyväskylässä, Pranama Helsinki ja HIMA Happiness LTD. RYS500-tason koulutusta tarjoaa YogaSource Finland, joka sijaitsee Helsingissä. Raskausjoogaopettajaksi voi kouluttautua espoolaisen Seasonal Yoga Wellness & Balancen ohjauksessa. Lapsijoogaopettajakoulutusta Suomessa ei ole tarjolla.

Joogaopettajia RYT200-tasolle kouluttavia opettajia Suomessa on 24. RYT500-tason opettajia sen sijaan on yhteensä 11. Ensimmäinen Yoga Alliancen sertifioimaa joogaopettajakoulutusta järjestänyt taho Suomessa oli helsinkiläinen Yoga Nordic. Se on RYT200-tason opetusta antava koulu, jonka toimesta uusia joogaopettajia on valmistunut jo vuodesta 2007 lähtien. Yoga Nordicilla on toimipaikkoja Helsingin lisäksi myös Espoossa ja Vantaalla, mutta se liikkuu tarpeen tullen ympäri Suomea. Monipuolisesta kurssivalikoimasta opiskelijat voivat koostaa mieleisensä kokonaisuuden, jolloin opiskelu etenee halutussa muodossa ja ajassa.

Joogaopettajakoulutuksen kustannukset

Joogaopettajakoulutuksen kustannukset vaihtelevat valitusta kouluttajasta riippuen. Joogaliiton järjestämä opettajakoulutus on kestoltaan noin kuusi vuotta, ja sen lähiopetusjaksot järjestetään Suomen Joogaopistolla Saarijärvellä. Kokonaiskustannus on noin 4 000 euroa, joka sisältää koulutuksen ja lähiopetusjaksoilla lisäksi majoitukset ja ruokailut. Yoga Alliancen sertifioimat koulutukset ovat joogakoulujen itsensä hinnoittelemia, joten niissä on vaihtelevuutta niin sisällön kuin lopulliseksi hinnaksi muodostuvan summan osalta. Osa kouluista järjestää osia koulutusmoduuleista esimerkiksi Intiassa tai muissa kohteissa, jolloin hinta luonnollisesti kasvaa.

Yhteenveto

Tässä artikkelissa esittelimme kaksi erilaista mahdollisuutta kouluttautua joogaopettajaksi. Suomessa koulutusta järjestävät Suomen Joogaliitto sekä lukuisat joogakoulut kansainvälisen Yoga Alliancen alaisuudessa. Suomen Joogaliiton joogaopettajakoulutus on kuusivuotinen opintokokonaisuus, joka koostuu yhteensä kahdeksasta osiosta. Yoga Alliancen sertifioimat koulutukset voidaan jakaa vaatimustason perusteella useaan erilaiseen kokonaisuuteen, joista perustason joogaopettajakoulutus on noin vuoden tai kahden urakka. Opiskelu sisältää muutaman pakollisen osion, jonka lisäksi opiskelija voi koostaa muusta koulutuksesta itselleen sopivan esimerkiksi edustamansa joogatyylin perusteella.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *